Palvelut ja erityisosaaminen

Konsultointi

Olen erityisosaamisiini tukeutuva kumppanisi perustaessasi yritystä tai kehittäessäsi sen toimintaa. Konsultointi voi pohjautua joko jo tunnistettuun tarpeeseen tai lähteä liikkeelle tekemälläni yritysanalyysillä ja edetä kehittämissuunnitelman laadintaan, suunnitelman toteuttamisen sparraukseen ja tulosten seurantaan.

Vuokrajohtajuus

Toimin sitoutuneena talous-, hallinto-, kehitys- tai henkilöstöjohtajana sinun yrityksellesi, mutta oman yritykseni nimiin. Vuokrajohtajuus on sopimukseen perustuvaa määräaikaista toimintaa, se voi olla joko kokoaikaista tai osa-aikaista, sinun yrityksesi tilanteeseen sopeutettua.

Erityisosaaminen

 • Yrityssuunnittelu ja liiketoimintasuunnitelmat
 • Yrityssuunnitteluprosessi ja suunnitelmien sparraus
 • Yrityksen talous ja rahoitus
 • Yritysanalysointi ja –raportointi
 • arvoanalyysit, investointien suunnittelu ja seuranta
 • Riskienhallintaprosessi
 • Yrityskaupat ja haltuunotot
 • Johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen
 • Osaamisen hallinta ja henkilöstön kehittäminen
 • Talous- ja HR-prosessien kehittäminen
 • Tavoitejohtaminen ja kannustejärjestelmät
 • Projektijohtaminen

Kokemus ja taustat

28v laaja-alaista
työkokemusta
3v yrittäjänä ja
yritysjohtajana
9v Yritystutkijana ja
–konsulttina
16v yrityksen
johtotehtävissä

Alma Media Oyj / Pohjois-Suomen Media Oy

 • - Talousjohtaja, johtoryhmän jäsen ja hallituksen sihteeri
 • talousprosessien kehittäminen
 • talouden analysointi ja raportointiprosessi
 • liiketoiminnan suunnittelu ja suunnitteluprosessien kehittäminen
 • investointien suunnittelu ja kannattavuuslaskenta
 • johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen
 • yrityksen HR-prosessit ja henkilöstön kehittäminen
 • kehittämisprojektit ja projektien seuranta

Työskennellessäni Alma Mediassa organisoin uudelleen Pohjois-Suomen Median hallinnon ja raportointiprosessin, kehitin kk-raportoinnin palvelemaan liiketoiminnan johtamista ja liitin BSC -mittaroinnin osaksi kk-raportointia. Johtamisjärjestelmässä uudelleen organisoin strategia- ja toimintasuunnitteluprosessin ja kehitin johtoryhmätyöskentelyä. Vuonna 2008 hoidin Lapin Kansa Oy:n, Kainuun Sanomat Oy:n ja Pohjolan Sanomat Oy:n fuusioprosessin ja organisoinnin. Toimin primusmotorina vuonna 2010 isoissa muutosprojekteissa, kun Pohjois-Suomen Median maakuntalehdet muutettiin tabloid -formaattiin ja toimitusten organisaatioissa tehtiin mittavat muutokset yhteistyön ja tuottavuuden lisäämiseksi.

KF-Kehitys Oy

 • - Liikkeenjohdon konsultti
 • Konsultoin yritysten johtoa strategia- ja toimintasuunnitteluprosessien läpiviennistä ja sparrasin suunnitelmien sisällön tuottamisessa
 • Konsultoin ELY-keskuksen palvelutuotteiden puitteissa PK -yritysten johtoa (ProStart, Kunto, Balanssai, PK-LTS ja Viestinvaihto)

InCap Oyj

 • - Johtaja – riskienhallinta ja HR
 • - Talousjohtaja, johtoryhmän jäsen ja hallituksen sihteeri
 • Yrityksen ulkoinen ja sisäinen laskenta
 • Talousprosessien kehittäminen
 • Talouden analysointi ja raportointiprosessi
 • Liiketoiminnan suunnittelu
 • Yrityksen rahoitus
 • Investointien suunnittelu ja kannattavuuslaskenta
 • Kokonaisvaltainen riskien hallinta
 • Yrityksen HR-prosessit ja henkilöstön kehittäminen

Incap Electronics Oy

 • - Talousjohtaja
 • - Business Controller, johtoryhmän jäsen ja hallituksen sihteeri
 • Yrityksen ulkoinen ja sisäinen laskenta
 • Taloushallinnon prosessit
 • Talouden analysointi ja raportointiprosessi
 • Liiketoiminnan suunnittelu
 • Investointien suunnittelu ja kannattavuuslaskenta
 • Liiketoiminnan haltuunottojen organisointi
 • Yrityksen rahoitus

Työskennellessäni Incap Oyj:n palveluksessa hoidin Incap Oyj:n ja Incap Electronics Oy:n fuusioprosessin, ja kehitin konserniin riskienhallintajärjestelmän. Työskennellessäni Incap Electronicsin palveluksessa otimme käyttöön tuloskorttijohtamisen ja liitimme sen yrityksen osaksi kannustinjärjestelmää.

KTM Yrityspalvelu

 • - Yritystutkija
 • Vastuullani olivat ensisijaisesti mekaanisen puun ja TEVANAKE-yritysten rahoitushankkeiden käsittely ja kehittäminen sekä kehittämistuotteiden käyttö yrityksissä
 • KTM:ssä työskennellessäni vastasin Kunto-tuotteen lanseerauksesta ja laadusta omalla toiminta-alueellani

Tazzia Oy/ Vitikva Oy (tekstiilialan yrityksiä)

 • - Yrittäjä ja yritysjohtaja
 • Toimin osakkaana ja Tazzia Oy:ssä toimitusjohtajana
 • 1985-1986 tein Vitikvassa hallinnollisia töitä ja johdin yritystä yhdessä tätini kanssa.

Vuonna 1986 perustimme uuden uraa uurtavan naisten vaatetusyrityksen Tazzia Oy:n. Toimin Tazzian toimitusjohtajana, hoidin hallinnon ja tein myös myyntityötä.Tazzia on edelleen olemassa oleva yritys, liike mm. Etelä Esplanadilla Helsingissä.

Eija Jansson henkilönä

Synnyin Sotkamon pientilallisena toimiville vanhemmilleni pitkään toivottuna kuopuksena toukokuussa 1958. Yrittäjyys ja sinnikkyys ovat tulleet vanhemmilta perittynä ja opittuna. Pieni tila ei antanut riittävää elantoa perheelle ja niinpä isäni Martti toimi autoilijana, sirkkelisahurina ja kyläseppänä lisätienestin saamiseksi. Monesti lapsuuteni kesäaamut alkoivat kello neljä korkealla pajajakkaralla seisten – sain auttaa isää ja ukkia viikatteiden karkaisussa liehtojana.

Koen itseni onnekkaaksi muun muassa siinä mielessä, että olen saanut opiskella ja hankkia mielenkiintoisen ammatin. Sotkamon lukiosta sain yo-paperit 1977, jonka jälkeen suoritin yo-merkonomin ammattitutkinnon Kajaanin kauppaoppilaitoksessa. Vuonna 1980 suuntasin Oulun yliopistoon opiskelemaan taloustieteitä. Yhteiskuntatieteiden maisterin paperit kolahtivat postilaatikkoon aurinkoisena maanantaipäivänä kesäkuussa 1985.

Yrittämistä pääsin kokeilemaan heti opiskelujen päätyttyä, kun minulle tarjoutui mahdollisuus mennä osakkaaksi Pohjois-Savossa toimivaan tekstiilialan alihankintayritykseen. Se oli varsinaista perheyrittämistä. Monesti iltaisin ja viikonloppuisin koko perhe, ukit ja mummut mukaan lukien, oli tehtaalla ompelemassa, polkemassa niittejä farkkuihin ja höyryttämässä vaatteita lähetyskuntoon. Vuonna 1986 oli mahtava kokokohta elämässäni, kun perustimme yhdessä kahden yrittäjäkumppanini kanssa uraa uurtavan, ensi kertaa naisille ”pikku juhlaa” nopeasti vaihtuvilla mallistoilla valmistavan Tazzia Oy:n. Se oli hienoa ja opettavaista aikaa.

Kahden pienen lapsen äitinä toimiminen vaatetusalan yrittäjänä Suomessa oli kohtuullisen – tai oikeastaan kohtuuttoman – raskasta ja niinpä suuntasin vuonna 1988 palkkatyöläiseksi. Reipas 20 vuotta on antanut minulle monipuolisen kokemuksen liiketoiminnan kehittämisestä.

No minkälainen minusta tuli?

Olen ikäistäni nuorempi, proaktiivinen ja tekeväinen, tarvittaessa haastava liiketalouden ja henkilöstön kehittämisen ammattilainen. Näen metsän puilta ja toimin mielelläni laajalla toimenkuvalla. Pidän haasteista ja uudistumisesta. Olen hyvä esimies, joka antaa työntekijöilleen mielellään vastuuta ja odottaa heiltä aloitteellisuutta ja tavoitteellista tekemistä.

Mottojani ovat:

Ihminen osaa, mitä haluaa osata kannattaa yrittää ja kannattaa uudistua, kannattaa kokeilla uutta.

Keskinäinen luottamus on kaiken A & O tämä pätee erityisen hyvin myös esimies-alaissuhteessa ja asiakkuussuhteissa.

Jokainen on oman onnensa seppä kannattaa olla aktiivinen. Aina ei kannata odottaa, että esimies ymmärtää esittää jotain muutosta. Esimiestäkin voin “johtaa”.